i 4070343Ďakujem členom a predsedovi Jednoty dôchodcov v Čiernom p. Rudolfovi Benčíkovi za prevedené práce počas brigády, ktorá sa konala 16. 10. 2019. Brigáda bola zameraná na úpravu chodníkov v objekte Kubínovho a Stašovho cintorína, ako aj na úpravu vstupu do Domu rozlúčky. Zúčastnilo sa jej 23 žien a 4 muži. Ešte raz Vám všetkým ďakujem za prevedené práce.
Pavol Gomola, starosta obce Čierne