Výstava TFV Kultúrnom dome v Čiernom sa v dňoch 5. – 7. 10. 2019 konala výstava ovocia a zeleniny z okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca. Výstavu slávnostne otvoril p. Ing. Ivan Kuric, PhD., predseda Okresného výboru SZZ Čadca. Návštevníci výstavy videli rôzne druhy ovocia a zeleniny. Tohto pekného podujatia sa zúčastnili aj občania z celého kysuckého regiónu a deti z Materských a Základných škôl v Čiernom. V rámci podujatia sa konali aj viaceré odborné prednášky k uvedenej problematike. Najčastejším vystavovaným ovocím bolo jablko odroda „rubín“. Najviac exponátov na výstave mali ZO SZZ zo Skalitého, z Novej Bystrice a z Čierneho. Celé podujatie sprevádzala hudba a spev folklórnej skupiny OZVENA. Člen tejto skupiny p. Milan Michnica zložil na túto udalosť krásnu pieseň. Slávnostné prestrihnutie pásky previedli Ing. Ivan Červenec, člen Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, Mgr. Peter Šimčisko, prednosta Okresného úradu Čadca, Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne a Ing. Ivan Kuric, PhD., predseda OV SZZ Čadca.

pdfVyhodnotenie