Školka 1 MF

REKONŠTRUKCIA KUCHYNE a JEDÁLNE z dôvodu navýšenia stravníkov.
Počas školských prázdnin prebehla rozsiahla rekonštrukcia priestorov v MATERSKEJ ŠKOLE - ÚSTREDIE. Z dôvodu navýšenia počtu stravníkov od nového školského roka bolo potrebné pripraviť nové priestory v zariadeniach školského stravovania (nákup nového zariadenia do kuchyne, dokúpenie stolov, stoličiek a kuchynského riadu). Pri rozširovaní priestorov jedálne a modernizácií kuchyne sa vyhotovili nové sokle, omietky stien, podlahy, kazetový strop, rozvody kanalizácie, elektroinštalácie, osvetlenie, montáž druhého zariadenia na odsávanie pár, klimatizácia celého priestoru. Vyhotovila sa nová šatňa a sociálne zariadenie (toalety, sprchovací kút) pre zamestnancov.

REKONŠTRUKCIA VSTUPU A SCHODISKA V MATERSKEJ ŠKOLE ÚSTREDIE.
Prebehla modernizácia vstupu do škôlky, rozšírenie priestorov na prezliekanie detí, výmena podláh, nové schodisko, omietky i sokle a vynovené toalety pre jednu z tried našich najmenších.