lObec Čierne sa zapojila do projektu "Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební". Pre obe školy nám bol projekt schválený. V Základnej škole - Vyšný koniec sa vybudujú odborné učebne Fyziky a Chémie, v Základnej škole - Ústredie odborná učebňa Chémie. Obec na tieto investície získala nenávratný finančný príspevok vo výške 142 010 eur.