tás TFSrdečne ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí sa dlhodobo starajú počas letnej sezóny o kvety v našich autobusových zastávkach a tak prispievajú ku skrášleniu našej obce.

Začiatok obce U Budoši - Kaplička: Veronika Paláriková, Čierne č. 30
Čierne - U Budoši: Mária Jančíková, Čierne č. 28
Čierne - Zdravotné stredisko: cukráreň Beneva, Janka Časnochová Čierne č. 16, Ľudmila Verguliaková Čierne č. 14
Čierne - Železničná stanica: Mária Jančíková, Čierne č. 28
Čierne - U Kadelov: Veronika Kadelová, Čierne č. 1315
Čierne - U Jeleňa: Vierka Najdeková Čierne č. 1041, Margita Michnicová Čierne č. 419
Čierne - Štadión TJ: Agnesa Fonšová, Čierne č. 779
Čierne - Polesie: Veronika Kubicová Čierne č. 744, Marta Jendrišáková Čierne č. 760
Čierne - U Pavľoška: Mária Lašová, Čierne č. 509