mur1 tOd parkoviska pri obecnom úrade sa pracuje na  opornom múre z gabiónových košov.

(Práce vykonáva TES Čierne)