foFontána v našej obci je od 16.4.2019 oficiálne spustená a to v čase od 7:00 do 20:00 bez svetiel a od 20:00 do 22:00 so svetelným efektom.