stretnutie MFObec Čierne a obec Skalité v zastúpení starostami obcí sa dňa 10.1.2019 zúčastnili medzinárodného stretnutia v Gmine Istebna, a to aj za účasti českých samospráv - mesto Jablunkov, obec Bukovec a obec Hrčava. Účelom stretnutia bola dohoda starostov menovaných obcí vypracovať spoločný dokument aktivít pre vybudovanie infraštruktúry širšieho územia okolo Trojmedzia. Spoločne vytvorený medzinárodný dokument bude obsahovať jednotlivé kroky, ktoré je potrebné urobiť v určitom časovom poradí a následne aj vypracovať k tomuto príslušnú projektovú dokumentáciu. Viaceré projekty sú však pripravené už na samotnú realizáciu. Spoločne sa budeme snažiť aby boli z grantov EÚ schválené a aj úspešné zrealizované.

Obec Čierne v uplynulom roku v rámci Programu V A SR-PL zrealizovala výstavbu novej cesty, ktorá prepojila Slovensko s Poľskou republikou. Táto cesta bude celoročne využívaná a výrazne pomôže pri rozvoji turistického ruchu.