tf zmena Fotografie zo zimnej údržby ciest počas vyhlásenia mimoriadnej situácie v našej obci.