V našej obci i naďalej pretrváva mimoriadna situácia. Všetky miestne komunikácie sú momentálne prejazdné aj vo vyššie položených osadách, preto sa technika presunula do centra na čistenie verejných priestranstiev (Obecný úrad, školy, škôlky, zdravotné stredisko, obchody, zastávky, parkoviská, priestory pre zásobovanie jedálni a obchodov...). Podarilo sa vyčistiť chodník v celej dĺžke okolo cesty I/12 aj popred ZŠ - Vyšný koniec. Ďalej sa bude pokračovať na očistení chodníka stredom dediny odfrézovaním. Intenzívne sa pracuje, preto vás prosíme o trpezlivosť, ak ešte niekde práce nie sú dokončené, respektíve sa niekde ešte nezačali.