kluceNašiel sa zväzok kľúčov na chodníku pred vstupom do budovy OÚ v Čiernom. Majiteľ si ich môže prísť prevziať na sekretariát OÚ.