Z7A0555V utorok 17. apríla 2018 do našej farnosti zavítal otec biskup Mons. Tomáš Galis pri príležitosti celodennej kánonickej vizitácie. Otec biskup v rámci svojho programu navštívil viaceré inštitúcie a organizácie, ktoré sa nachádzajú v našej obci (obidve školy, kostoly, Kaplnku sv. Jozefa na Zágruní, domov sociálnych služieb, spoločnosť IPC -Slovakia, s. r. o.). Počas svojej návštevy nevynechal ani obecný úrad, kde otca biskupa privítal starosta obce Pavol Gomola s pracovníkmi a poslancami. Pán starosta predstavil otcovi biskupovi kolektív pracovníkov OÚ a TES i prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a krátkym dokumentom priblížil obsah novej monografie obce.

Potom nás otec biskup v družnom rozhovore povzbudil k tomu, aby sme aj naďalej žili vo viere, nádeji a láske. Ďakujeme otcovi biskupovi za jeho úprimné slová, ktoré zaznievali v jednotlivých miestach jeho návštevy. Rovnako mu ďakujeme za homíliu pri večernej svätej omši vo farskom kostole, ktorá nám pohladila dušu a srdce. Po svätej omši otec biskup ešte zotrval medzi farníkmi v konštruktívnej diskusii.