matrikaVšeobecná správa:
- overenie podpisu na listine - € 2,-- za každý podpis /doteraz bolo € 1,50/
- vyhotovenie odpisu z úradných kníh - € 2,-- za každú začatú stranu /doteraz bolo € 1,50/
- overenie odpisu /fotokópie/ dokladu - € 2,-- za každú začatú stranu v slovenskom jazyku /doteraz bolo € 1,50/

Vnútorná správa:
- nahliadnutie do matrík - € 2,-- /doteraz bolo € 1,50/
- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - € 10,-- /doteraz nebolo spoplatnené/
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - € 20,-- /doteraz bolo € 16,50/
- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - € 20,-- /doteraz bolo € 16,50/
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - € 20,-- /doteraz bolo € 16,50/
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti € 70,-- /doteraz bolo € 66,--/
- povolenie uzavrieť manžestvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami - € 35,-- /doteraz bolo € 33,--/
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - € 70,-- /doteraz bolo € 66,--/
- uzavretie manželstva medzi cudzincami - € 200,-- /doteraz bolo € 165,50/
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - € 200,-- /doteraz bolo € 199,--/