Vyhlasujeme týmto, že oficiálna stránka našej obce je www.obeccierne.sk


Profil na facebooku „Obec Čierne“ /komunita/ sme nevytvorili a nie sme jeho administrátorom. Nezodpovedáme za jeho obsah, t.j. články, fotografie, ani informácie, ktoré sú na ňom uverejňované.

Vážení občania, prosíme Vás, neobracajte sa na nás so žiadosťou o vysvetlenie informácií uvedených na stránkach, ktoré obec nespravuje.

Obec Čierne spravuje len webovú stránku www.obeccierne.sk.