ockovanie psov

Obecný úrad v Čiernom Vám oznamuje, že dňa

19. 08. 2021 / štvrtok/ sa bude prevádzať povinné náhradné  očkovanie psov proti besnote

stiahnuťVážení občania
• v dňoch 13.08.2021 až 21.08.2021 bude v katastri našej obce – úsek Diaľnice D3 prebiehať nakrúcanie filmového seriálu.🎬🎥📽🖥
• Chceme Vás požiadať počas tohto filmovania o dávku trpezlivosti a ústretovosti.
• Tešíme sa, že náš región bude Slovensko reprezentovať v tomto filmovom diele.
• V prípade nutných konzultácií v priebehu natáčania v súvislosti s možnými negatívnymi javmi ( hluk ) na hospodárske zvieratá – prosíme Vás obráťte sa na lokálneho manažéra p. Schniera tel: 0903 247 722
Veríme, že filmovanie sa stretne s porozumením a ústretovosťou.

detska knihaObecná knižnica v Čiernom  Vás pozýva na

augustové verejné čítanie pre deti pod názvom

„V čítaní je skrytá múdrosť aj pobavenie“.

Všetky deti, ktoré majú radi knihy, príbehy a zábavu, pozývame na letné verejné čítanie. Čítanie bude prebiehať pod šírym nebom, preto je nutné si so sebou priniesť podložku na sedenie. Stretnutia budú prebiehať v dvoch častiach.

Healthcare cure concept with a hand in blue medical gloves holding Coronavirus, Covid 19 virus, vaccine vialŽilinský samosprávny kraj oznamuje, že zajtra, t.j. 21.07.2021 v čase od 13:30 hod. do 15:30 hod. bude v areáli futbalového ihriska v Čiernom na vyšnom konci v prevádzke výjazdová očkovacia skupina. V tomto čase má možnosť každý, kto prejaví záujem, nechať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.

 

 

cintorínPodstatné informácie ku službe

Služba obsahuje : kompletné čistenie pomníka od tmavých škvŕn, plesní, machov, usadených nečistôt, aj od hrdzavých fľakov po svietnikoch a následná impregnácia pre udržanie čistoty pomníka na niekoľko nasledujúcich rokov.

kosenieObec Čierne vyzýva vlastníkov a nájomcov pôdy, aby pravidelne kosili a udržiavali pozemky (záhrady, neobrábané orné pôdy / a zabránili tak šíreniu inváznych rastlín a burín.
Obec Čierne upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote , a to najmä kosením svojich pozemkov.
Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

unnamed

 

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno – prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.