265336627 335025251769505 5668368816733329022 nGynekologická ambulancia MUDr. Ján Reháka staršieho, pracuje naďalej v nezmenenom režime. Pacientky vybavujeme podľa objednania, prijímame i nové pacientky. Ambulancia nemení miesto pôsobenia, zostáva na adrese Čierne, U Benčíkov, č. 629.
V mene zamestnancov gynekologickej ambulancie v Čiernom prajeme všetkým našim pacientkám a ich rodinám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.

stiahnut 1Oznamujeme občanom v osadách :

U Gorilov,  Ganderákov, Matysov, Gelačákov, Fľoro, Michalíkov, Juricov, Najdkov a Plačiska, aby si popolnice sťahovali k hlavnej ceste na obvyklé zberové miesta.

Zberné nádoby musia byť zbavené snehu a ľadu. Popolnice s horúcim popolom nebudú odvezené.

 výkričníkNa svojom zasadnutí dňa 30. 11. 2021 svojím uznesením č. 16/2021 rozhodla o uzatvorení prevádzok zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti v období od 2. decembra 2021 do zlepšenia pandemickej situácie. Zákaz prevádzky sa nevzťahuje na zariadenia materských škôl a 1. stupňa základných škôl. Uvedený zákaz prevádzky sa teda týka i 2. stupňa ZŠ.

imagesČO ROBIŤ PO KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU A AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POZITÍVNEHO VÝSLEDKU TESTU NA COVID-19
🔬 POSTUP PO POZITÍVNOM VÝSLEDKU TESTU
✔ Informujte o výsledku testu vášho lekára a osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte dva dni pred odberom vašej pozitívnej vzorky, resp. dva dni pred vašimi prvými príznakmi.