choroba koronapdfOpatrenia

 

 

 

coronavírusOboznámte sa s usmernením hlavného hygienika ohľadom COVID-19 z 08. septembra 2020: Usmernenie

 

 

stretnutie obrázokMilí spolužiaci, absolventi ZDŠ v Čiernom v roku 1970, pozývame vás na stretnutie po 50-tich rokoch od skončenia školskej dochádzky. Stretnutie sa uskutoční dňa 10. októbra 2020 o 14.00 hod. v penzióne Magistrál v Čiernom.
Pred stretnutím sa o 13.15 hod. v kostole sv. Ignáca v Čiernom spoločne s kňazom poďakujeme za dožité roky. Svoju účasť prosíme potvrdiť do 27. septembra 2020 u:

Viera Čarnecká, tel.: 0915 464 912,
Anna Šimčisková, tel.: 0907 557 548,
Anežka Fonšová, tel.: 0904 912 361.

 

usmerneniepdfUsmernenie

 

 

covidMinisterstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

Opatrenie prechodu hraníc, domáca karanténa, rizikové krajiny

Zmena opatrení pri nosení rúšok

Opatrenia pre obchody a prevádzky

Opatrenia pre zamestnávateľov

 

ohenOkresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 03.09.2020 od 06.00 hod odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

 

 

 

200eOdbor kriminálnej polície Čadca vykonáva preverovanie vo veci trestného činu falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods.2 Trestného zákona, ktorého skutku sa dopúšťa doposiaľ nestotožnený páchateľ tým, že uvádza do obehu falzifikáty 200,-€ bankoviek. Bankovky uvádza do obehu v malých prevádzkach, kde vykonáva menšie nákupy do 10,-€ a platí falošnou 200,-€ bankovkou. K dnešnému dňu ma polícia vedomosť o minimálne troch prípadoch na Horných Kysuciach.

covidPo zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:

tit. fotka LuckaLucka Haladejová je rodená Čierňanka. Je žiačkou siedmej triedy ZŠ Čierne – Ústredie. Na heligónke hrá tri roky pod vedením pani učiteľky Jarky Jelínkovej. Svoju hru zároveň sprevádza nádherným spevom. S jej srdečným a nezabudnuteľným prejavom sme sa mohli stretnúť už na mnohých podujatiach usporiadaných našou obcou i mimo nej. Pravidelne vystupuje na našom „Kermaši“, pri Pietnej spomienke padlým hrdinom v I. svetovej vojne, Stretnutí dôchodcov, Vitaj leto, Vianočné trhy, na rôznych školských i mimoškolských podujatiach doma i v zahraničí...
Lucka miluje folklór. Tancuje a spieva v Detskom folklórnom súbore Kelčovan.