vyrn 218475604Oznamujeme občanom, že po naplnení veľkoobjemových kontajnerov budú tieto kontajnery odvezené a už nebudú následne pristavené. Odvoz TKO bude zabezpečovaný zberovým vozidlom v pravidelných intervaloch. Jedná sa o časti obce Markov, Brehy, Jašurkov, Michalíkov, Romancov a v časti okolo Obecného úradu a u Fľora. Preto prosíme občanov, aby už nedávali odpad na miesto pre kontajner.

Ďakujeme za pochopenie TES, P.O. Čierne