Odvoz komunálneho odpadu (odvoz popolníc) sa v obci vykonáva každé dva týždne vždy vo štvrtok v skorých ranných hodinách prípadne aj v piatok, ak zberný voz nestihne odviezť všetky popolnice.
Preto žiadame občanov, aby v tento deň popolnice vyložili k miestnej komunikácii. V zimnom období treba uvolniť smetné nádoby zo snehu a ľadu a nechať voľné komunikácie pre prejazd zberného vozidla.
Horúci popol v smetných nádobách nebude vyvezený. Taktiež poškodené a preťažené popolnice (kameň, betón) zostanú nevyvezené.