kom odpadZber komunálneho odpadu sa bude konať po vianočných sviatkoch v utorok 29. 12. 2020 a v stredu 30. 12. 2020.

 vyrn 218475604Oznamujeme občanom, že po naplnení veľkoobjemových kontajnerov budú tieto kontajnery odvezené a už nebudú následne pristavené. Odvoz TKO bude zabezpečovaný zberovým vozidlom v pravidelných intervaloch. Jedná sa o časti obce Markov, Brehy, Jašurkov, Michalíkov, Romancov a v časti okolo Obecného úradu a u Fľora. Preto prosíme občanov, aby už nedávali odpad na miesto pre kontajner.

Ďakujeme za pochopenie TES, P.O. Čierne

 

PLN1100REDRozmiestnením kontajnerov začína zimný harmonogram zvozu.
Žiadame preto občanov, ktorým v zime vyvážajú popolnice, aby ich vykladali v stredu večer /vyvážajú vo štvrtok v skorých ranných hodinách/.
V piatok len dozber !

Odvoz komunálneho odpadu (odvoz popolníc) sa v obci vykonáva každé dva týždne vždy vo štvrtok v skorých ranných hodinách prípadne aj v piatok, ak zberný voz nestihne odviezť všetky popolnice.
Preto žiadame občanov, aby v tento deň popolnice vyložili k miestnej komunikácii. V zimnom období treba uvolniť smetné nádoby zo snehu a ľadu a nechať voľné komunikácie pre prejazd zberného vozidla.
Horúci popol v smetných nádobách nebude vyvezený. Taktiež poškodené a preťažené popolnice (kameň, betón) zostanú nevyvezené.