Komisie obecného zastupiteľstva:

  • Komisiu finančnú a správy obecného majetku
  • Komisiu obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytovú
  • Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí
  • Komisiu životného prostredia, poľnohospodárstva a les. hospodárstva
  • Komisiu výstavby, územného plánu a dopravy
  • Komisiu ochrany verejného poriadku


Obecné zastupiteľstvo v Čiernom v o l í:


Komisia finančná a správy obecného majetku

Milan Jurga                     - predseda

Jozef Čarnecký               - člen

Ing. Mária Kubicová        - člen

Ing. Štefan Ondrušek      - člen

JUDr. Jozef Potočár        - člen


Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytová

Mgr.  Renáta Šubíková     - predseda

Marta Ďuricová                 - člen

Zuzana Padyšáková          - člen

Marta Urbánková               - člen

Ľubomír Staš                      - člen

Ing. Bohuslav Budoš         - člen


Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

Mgr. Pavol Kulla               - predseda

Viera Čarnecká                 - člen

Mgr. Anna Pagáčová        - člen

Mgr. Lucia Palicová          - člen

Jozef Šulgan                     - člen

Mgr. Vladimír Švancár     - člen


Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva a les. hospodárstva

Ing. Peter Staňo                  - predseda

Ing. Ivan Cyprich                 - člen

Rastislav Grochal               - člen

Miroslav Miko                      - člen

Mgr. Jana Tatarková            - člen


Komisia výstavby, územného plánu a dopravy

Ing. Peter Moják                    - predseda

Pavol Fonš                             - člen

Jozef Kráľ                               - člen

Milan Moravec                        - člen

Jozef Privarčák                      - člen

JUDr. Celestín Stehura          - člen


Komisia ochrany verejného poriadku

Ing. Zbigniew Witos               - predseda

Juraj Greguš                           - člen

Bc. Rastislav Jurga                - člen

JUDr. Miroslav Kužma           - člen

Peter Putyra                            - člen

Mgr. Dana Oravcová              - člen