Podľa kronikára, územie Čierneho pred založením  pokrývali  tmavé, čierne  hory,  podľa  ktorých pomenovali novú obec.  Ľudová tradícia zas hovorí, že na vyšnom konci dediny sa nachádzala čierna, rašelinová zem, podľa ktorej dali prvý osadníci obci názov "Čierne". Iný prameň tvrdí, že názov Čierne pochádza  zo  starodávneho  slova "crn",  ktorým  starí   ľudia  označovali   nezarastené   miesta  pod húštinou  pred  vrcholom  hory. Teda "crným miestom" až z toho  vzniklo  pomenovanie obce - Čierne. Ako dôkaz pre tento náhľad sa uvádza, že sa nad obcou vypína  vrch  Černatín  /Černatýn/.  Slabou stránkou  tohto  tvrdenia  je  skutočnosť,  že  Černatýn  sa  nenachádza v chotári Čierneho, ale Starej Bystrice. V historických  dokumentoch sa uvádza názov obce "Cserne, Czerne, Cierne, ale aj Čierne, Čorne", čo poukazuje na východný dialekt.