Výpis z kroniky STAŠOV CINTORÍN

Vznik Stašovho cintorína sa datuje okolo roku 1850. Predtým  sa pochovávalo v priestore dnešného farského kostola. Tu v tôni krásnych líp spočívajú naši starí predkovia, praotcovia a pramatky, prví čierňania.

Na Stašovom cintoríne odpočívajú:
- traja kňazi:
Júr Novosad, zomrel v roku 1860
Júr Lenčo, zomrel v roku 1890
Pavol Moravec, zomrel v roku 2008

- štyria riaditelia Základnej školy v Čiernom - Ústredí:
Ján Šperka, zomrel v roku 1987
Jozef Mikula, zomrel v roku 2008
Jozef Pastierovič, zomrel v roku 1998
Pavol Benko, zomrel v roku 2016

- richtár obce:
Matúš Grochal, zomrel v roku 1990

V roku 1847 zomrelo v našej obci okolo 600 ľudí na morovú epidémiu – 16. júla 1847 bolo 18 pohrebov. Na všetkých našich spoluobčanov, ktorí nás predišli do večnosti si spomnime v tichej modlitbe.