Výpis z kroniky STAŠOV CINTORÍN

Stašov cintorín – vznikol asi okolo roku 1850, predtým sa pochovávalo v priestore dnešného farského kostola. Tu v tôni krásnych líp spočívajú naši starí predkovia, praotcovia a pramatky, prví čierňania.

Na Stašovom cintoríne odpočívajú:
- traja kňazi:
Júr Novosad, zomrel r. 1860
Júr Lenčo, zomrel r. 1890
Pavol Moravec, zomrel r. 2008

- traja riaditelia škôl:
Ján Šperka, zomrel r. 1987
Jozef Mikula, zomrel r. 2008
Jozef Pastierovič, zomrel v r.1998
Pavol Benko, zomrel v r. 2016

- richtár obce:
Matúš Grochal, zomrel r. 1990

V roku 1847 zomrelo v našej obci okolo 600 ľudí na morovú epidémiu – 16. júla 1847 bolo 18 pohrebov. Na všetkých našich spoluobčanov, ktorí nás predišli do večnosti si spomnime v tichej modlitbe.