Prvá  obecná  ľudová  škola  bola založená v roku 1803 a bola drevená, jednotriedna. Novšia budova bola postavená  v  roku  1874  obcou a preto mala charakter obecnej školy. Do roku 1898 sa osobitne vyučovali chlapci i dievčatá.
Od  1. októbra 1902  bolo  štátom  nariadené vyučovanie výlučne v maďarčine. Dovtedy sa v Čiernom učilo len po slovensky, v maďarčine sa učili cvičenia reči a umu.
Dĺžka  obce  a  množstvo  osád  si  vyžiadalo  potrebu druhej školy v obci. Táto bola postavená v roku 1912. Takto mala obec dve školy, obecnú na nižnom konci a štátnu na vyšnom konci.