1637 - Prvýkrát sa spomína územie, na ktorom vznikla obec Čierne.
1645 - Tento rok pokladá slovenská historická veda za vznik Čierneho.
1650 - V historických listinách Tešínskeho panstva sa uvádza obec pod názvom "Čorne  a Čierne."
1658 - V urbári hradného panstva Budatín sa uvádza Čierňanský mlyn.
1659 - Čierne bolo vyňaté z panstva Budatín a pričlenené k panstvu Strečno.
1662 - V urbári hradného panstva Strečno sa Čierne charakterizuje ako novopostavená  dedina.
1674 - Čierne sa prvý raz spomína v cirkevných historických listinách.
1719 - V urbári hradného panstva Strečno sa Čierne uvádza ako plne rozvinutá a zaľudnená  obec.
1788 - V kanonickej vizitácii čadčianskej farnosti sa naša obec uvádza pod názvom "Livine."
1749 - Čierne - ako filiálka - je pripojené k novovzniknutej farnosti Skalité.
1796 - Vznik samostatnej farnosti s filiálkou Svrčinovec, ktorá dovtedy patrila k farnosti Čadca.Do Čierneho bol prenesený starý drevený kostol a farská budova zo Skalitého.
1798 - Konala sa prvá kanonická vuzitácia čierňanskej farnosti.
1813 - Na severozápadnom Slovensku nastali mimoriadné búrky, ktoré pôsobili obrovké  povodne, pričom  rieky neraz menili svoje korytá. Dokonca rakvy s mŕtvolami z cintorínov, ktoré zničila povodeň na Kysuciach, plávali až vo Váhu.
1814 - K bytu organistu - učiteľa pristavili jednu triedu, ktorá bola zároveň aj prvou školou. Predtým sa žiaci učili v izbe organistu.
1815 - Konala sa druhá kanonická vizitácia čerňanskej farnosti.
1828 - Konala sa tretia kanonistická vizitácia čierňanskej farnosti /asi sa písomne nezachovala/.
1831 - 1832 - Na celom Slovensku zúrila cholera. Ľudia zomierali na roliach, lúkach, v lesoch, doma, jedným slovom povedané - všade. Zomrelo desaťtisíce ľudí. V čierňanskej farnosti ochorelo 289  ľudí, z toho zomrelo 140 a 149 sa uzdravilo. V iných farnostiach bolo oveľa viac mŕtvych.
1834 - Nastalo katastrofálne sucho, ktoré zapríčinilo veľkú neúrodu.
1835 - Suché obdobie pokračovalo. Vyschli močiare, studne i potoky. Ľudia v dedinách si zapchávali uši, aby nepočuli ryčanie dobytka, ktorý hynul od smädu. Na oblohe sa zjavila "Halleyho kométa" a ľudia na nazdávali, že sa blíži koniec sveta.
1835 - 1895 - V neúrodných rokoch občania z Čierneho odchádzali väčšinou do Slavónie a do Ameriky.
1843 - Nastala veľmi mierna zima. Sneh zišiel už v januári a vo  februári už gazdovia siali a pásli dobytok na svojich poliach.
1847 - Znova nastal veľký hlad. Ľudia miešali do múky reziny a plevy, a ani to nestačilo.  V čierňanskej farnosti  zomrelo  neuveriteľný  počet občanov - 1115. Z celkového počtu zomrelo v Čiernom vyše 600 ľudí.  Najviac  v  mesiaci  júl - 299.  Len  16.  júla bolo  za jeden deň 18 pohrebov. Niekde vymreli celé rodiny.
1855 - Znova  nastala  veľká  neúroda.  Preto  cisár  František  Jozef I.  osobne  poslal  do  troch  žúp: Trenčianskej, Oravskej a Liptovskej, celé hŕby suchárov, aby zmiernili hlad.
1855 - 1860 - V obci bola vybudovaná hradská cesta.
1858 - Zemetrasenie, ktoré spôsobilo veľké škody v Žiline.
1863 - Prišla  krutá  zima.  Hoci  v  decembri  nebolo  snehu,  nastali  také  veľké  mrazy. Na niektorých  miestach zamrzli žiaci, ktorí išli do školy.
1874 - 1875 - V  obci  postavili  novú  budovu   obecnej  ľudovej  školy.  Prvým  učiteľom bol  v  novej dvojtriedovej škole Štefan Čajda.
1883 - Bola  postavená nová murovaná farská budova.
1884 - V obci bola vybudovaná železničná trať.
1885 - V  miestnosti  obecnej  ľudovej  školy  bol  zriadený poštový úrad. Prvým poštárom sa stal učiteľ a organista Ján Remenár.
1888 - Nákladom 16 000 zlatých bol v Čiernom postavený dnešný farský kostol.
1896 - V  obci  zriadili  notariát,  pod  ktorý  patrili  Skalité  a  Svrčinovec.  Prvým  notárom sa stal Július Pericht.
1897 - Peter Ráth, bývalý šéfdirektor Košicko - Bohumínskej dráhy, dal postaviť  pri  fare drevený most.
1902  - 1. októbra, ostrým nátlakom vlády bolo zavedené povinné vyučovanie v maďarskom jazyku vo všetkých  štátnych  a  obecných  školách. Toto  nariadenie  neobišlo  ani  našu  obec. Vtedajší učiteľ a organista  František  Príborský  na  vlastné  riziko  učil  aj  naďalej  po slovensky. Keď ho  zažalovali a zakázali mu učiť, učil deti slovensky po skončení riadneho vyučovania.
1912 - Na vyšnom konci bola postavená štátna škola.
1922 - 12.  júla,  i  keď  v  miernej  intenzite,  nastalo  zemetrasenie. Výraznejšie to bolo pozorovateľné v Žiline.
1923 - Na sviatok Božieho Tela - 31. mája - prišla mohutná povodeň, ktorá spôsobila veľké škody.
1928 - Najstaršia  správa  o  hasičskom  zbore  zo začiatku storočia je veľmi stručná: "Pavol Moravec,richtár  obce  Čierne,  založil asi v roku 1908 hasičský zbor a stal sa jeho prvým veliteľom a hornistom." Avšak verejná zakladajúca schôdza dobrovoľného hasičského zboru  v Čiernom sa uskutočnila až 27. apríla 1928.
1932 - 19. júna  bolo  slávnostné  odhalenie  pomníka padlým bojovníkom v 1. sv. vojne z obce Čierne, na ktorom sú vyryté mená 60-tich padlých mužov.
1933 - 28. októbra slávnostne otvorili na nižnom konci novostavbu školy.