Za  najstaršiu písomnú zmienku o vzniku  obce  Čierne, ktorá  vznikla v rámci  kopaničiarskeho dosídľovania, možno považovať formuláciu v liste tešínskej kňažnej  Alžbety Lukrécie budatínskym Suňogovcom  z  roku  1641. Keďže  vieme,  že  v  tom  čase  vznikli   so  súhlasom   budatínskych Suňogovcov  približne  súčasne  tri  obce  /Svrčinovec, Čierne a Skalité/,  nemožno  presne  určiť, ktorej z nich sa sťažnosť tešínskej kňažnej, ako susedného zemepána týka.
Nesporne najvýznamnejší údaj o počiatku tejto obce poskytuje urbár Budatínskeho panstva z roku 1690, kde v státi o poddanskej obci Čierne sa uvádza "Anno 1645, jak se  počala  stavať dedina". Zápisy  tohto  dokumentu  ďalej  konštatujú,  že "zárubníci /teda prvotní budovatelia a obyvateľia  tejto obce/  žádneho  proventu  /poplatku - dávky/ nedávali do budatínskeho zámku, nebo byli na lehote" / mali odklad platenia dávok /. Ďalej sú vymenované mená hláv 28 rodín, ktoré boli v roku  1645 prvými obyvateľmi obce Čierne:

Najstaršie mená:  Kuba Kucmen                            Jano Kucmen
                            Andreas Muras                           Tomek
                            Greguš Budcoš                           Michel Kajan              
                             Vojtek Jorek                               Andreas Homola
                             Adam Marus                               Jurek Šerjaner
                             Jano Bočaj                                 Šimek Mag
                             Michel Kucma                             Blažek Funf
                             Jurek Danko                               Macek Podnorec
                             Kuba Marus                                Stano Kucmen
                             Jano Muras                                 Jano Blahuta
                             Jakub Brodač                              Jurek Prečko
                             Jurek Gorelnik                              Vojtek Nemezek
                             Žofia Pekarka                              Andreas Muras.