Podľa kronikára, územie Čierneho pred založením  pokrývali  tmavé, čierne  hory,  podľa  ktorých pomenovali novú obec.  Ľudová tradícia zas hovorí, že na vyšnom konci dediny sa nachádzala čierna, rašelinová zem, podľa ktorej dali prvý osadníci obci názov "Čierne". Iný prameň tvrdí, že názov Čierne pochádza  zo  starodávneho  slova "crn",  ktorým  starí   ľudia  označovali   nezarastené   miesta  pod húštinou  pred  vrcholom  hory. Teda "crným miestom" až z toho  vzniklo  pomenovanie obce - Čierne. Ako dôkaz pre tento náhľad sa uvádza, že sa nad obcou vypína  vrch  Černatín  /Černatýn/.  Slabou stránkou  tohto  tvrdenia  je  skutočnosť,  že  Černatýn  sa  nenachádza v chotári Čierneho, ale Starej Bystrice. V historických  dokumentoch sa uvádza názov obce "Cserne, Czerne, Cierne, ale aj Čierne, Čorne", čo poukazuje na východný dialekt.
Tu možno uviesť aj teóriu  o  pohanskom  a veľkomoravskom  osídlení tejto oblasti, v prospech ktorej svedčí  nález  pohanských  idolov  a  názvy   niektorých   osád  ako  Radoľa, Zborov, Stará Bystrica, Harvelka. Sem možno pripojiť snaď aj Čierne, ako  sídlo  kultu /pohanského/ Černoboga, od ktorého dostala obec pomenovanie, podobne ako Krásno či Krasotín od pohanskej bohyne Krasiny.
Za najviac   pravdepodobnú mienku možno pokladať, že si ho priniesli z pôvodnej domoviny. Treba si len pozrieť podrobnú  mapu  obcí východného Slovenska, odkiaľ smerovala  valašská kolonizácia do našich krajov a nájdete tam: Čierne, Zborov, Kalinovo, Klokočov i Vranov.
Nakoniec  treba  uviesť  ešte   jedno  pomenovanie   našej   obce,  a  to   "Livine".  Aj  tento názov si pravdepodobne priniesli kolonisti ktorí museli byť v menšine, a tak názov zanikol.