Sample ImageObecné zastupiteľstvo dňa 25.8.2009 schválilo symboly obce uznesením č.5/2009.

Heraldická štúdia o symboloch obce>> 

Nové symboly obce>>

Pečať - Erb obce Čierne novy erb Znak obce Čierne

 

 

 

 

 

 

OÚ

Pečať obce

Na najstaršom známom pečatidle z 18. storočia je hus obrátená doprava. Odtlačok tohto pečatidla s kruhopisom SIGIVM PAGI CZERNE sa nachádza na písomnosti zo 17. apríla 1835. Text kruhopisu nás upozorňuje na to, že predloha odtlačku je najmenej o storočie staršia. Pečatidlo a pečiatka z konca 19. storočia má hus obrátenú opačne – doľava s textom TRENCSÉN VÁRMEGYE a CSACZAI JÁRÁS CSERNE KISKOZSÉG PECSÉTJE. V súčasnosti používa obec v znaku hus plávajúcu doľava, farby erbu sú žltá, tmavomodrá a zelená. Podľa kronikára, územie Čierneho pred založením pokrývali tmavé, čierne hory, podľa ktorých pomenovali novú obec. Ľudová tradícia zas hovorí, že na vyšnom konci dediny sa nachádzala čierna, rašelinová zem, podľa ktorej dali prví osadníci obce názov „Čierne“. Iný prameň tvrdí, že názov Čierne pochádza zo starodávneho slova „crn“, ktorým starí ľudia označovali nezarastené miesta pod húštinou pred vrcholom hory. Teda „crným miestom“, ktoré sa neskôr vyslovovalo „cerné miesto“ a v ďalšom vývoji „černé miesto“ až  z toho vzniklo pomenovanie obce – Čierne. Ako dôkaz pre tento náhľad sa uvádza, že sa nad obcou vypína vrch Černatín (Černatýn). Slabou stránkou tohto tvrdenia je skutočnosť, že Černatýn sa nenachádza v chotári Čierneho, ale Starej Bystrice. V historických dokumentoch sa uvádza názov obce „Cserne, Czerne, Cierne, ale aj Čirne, Čorne“, čo poukazuje na východný dialekt.

Pri určovaní hraníc Krásna nad Kysucou v roku1417 sa uvádzajú názvy lokalít, na ktorých až neskoršie vznikali obce. Nemožno  vylúčiť na týchto miestach staršie osídlenie, ktoré z nejakých , nám neznámych príčin zaniklo, ale názvy sa zachovali.

Tu možno uviesť aj teóriu o pohanskom a veľkomoravskom osídlení tejto oblasti, v prospech ktorej svedčí nález pohanských idolov a názvy niektorých osád ako Radoľa, Zborov, Stará Bystrica (kostol sv. Michala), Harvelka. Sem možno pripojiť snáď aj Čierne, ako sídlo kultu (pohanského) Černoboga, od ktorého dostala obec pomenovanie, podobne ako Krásno či Krasotín (časť Radôstky) od pohanskej bohyne Krasiny.

 Za najviac pravdepodobnú mienku o názve obce Čierne možno pokladať názor, že si ho priniesli osadníci z pôvodnej domoviny. Treba si len pozrieť podrobnú mapu obcí východného Slovenska, odkiaľ smerovala valašská kolonizácia do našich krajov a nájdete tam: Čierne, Zborov, Kalinovo, Klokočov i Vranov (pod týmto názvom bolo kedysi známe Skalité). Nakoniec treba uviesť ešte jedno pomenovanie našej obce a to „Livine“. Aj tento názov si pravdepodobne priniesli kolonisti, ktorí museli byť v menšine, a tak názov zanikol.