Zdravotná záchranná pomoc 155
Hasičská záchranná pomoc 150
Polícia 158
Obecný úrad Čierne 4373 222
Pošta 4373 220
Farský úrad 4373 126
Všeobecný lekár 0905 963 214
Zubný lekár 4373 246
Detský lekár 0918 260 500
Lekáreň sv. Vavrinca 4373 362
Základná škola Čierne - Ústredie
4373 230
Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec 4373 260
Materská škola  Čierne - Ústredie 4373 127
Obecná knižnica 4373 183
Poľnohospodárske družstvo Čierne 4373 207
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čierne 4373 624/626
Školská jedáleň Čierne – Ústredie 4373 128
Školská jedáleň Čierne – Vyšný koniec 4373 261
Poradensko – tréningové centrum
/ Pre obete domáceho násilia/ Čadca
4332 244, 0907 840 552