Vážení občania ponúkame vám možnosť pozrieť si obecné noviny - ČAS - Čierňanský občasník - i v elektronickej podobe. Je to spravodaj, ktorý v pravidelných intervaloch vydáva obec, aby priblížila svojim občanom dianie v obci a v jej blízkom či vzdialenejšom okolí.

pdfČAS_-_Čierňanský_občastník_č._2-_december_2021_k_stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - marec 2021 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - december 2020 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - október 2020 k stiahnutiu

pdfČas - Čierňanský občasník č. 3 - december 2019 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - október 2019 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - apríl 2019 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 3 - december 2018 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - september 2018 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - marec 2018 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 4 - december 2017 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č.3 - október 2017 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - júl 2017 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - apríl 2017 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 4 - december 2016 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 3 - október 2016 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - júl 2016 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 – január 2016 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 4 - december2015 k stiahnutiu

pdfČAS  - Čierňanský občasník č. 2 - júl 2015 k stiahnutiu

pdfČAS  - Čierňanský občasník č. 1 - apríl 2015 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 4 - december 2014 k stiahnutiu

 

 

 Sample Image  ČAS Čierňanský občasník číslo 3 - november 2014 - k stiahnutiu
 Sample Image  ČAS Čierňanský občasník číslo 2 - jún 2014 - k stiahnutiu
 Sample Image ČAS Čierňanský občasník číslo 1 - apríl 2014 - k stiahnutiu
 Sample Image ČAS Čierňanský občasník číslo 4 - december 2013 - k stiahnutiu
 Sample Image Čas Čierňanský občasník číslo 3 - október 2013 - k stiahnutiu 
 Sample Image ČAS Čierňanský občasník číslo 2 - júl 2013 - k stiahnutiu
Sample Image
ČAS Čierňanský občasník číslo 1 - apríl 2013 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník číslo 4 - december 2012- k stiahnutiu
ČAS Čierňanský občasník číslo 3 - október 2012 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník číslo 2 - júl 2012 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník číslo 1 - apríl 2012 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník - december 2011 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník - október 2011 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník - august 2011 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník - január 2011 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník - december 2010 - k stiahnutiu

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník - október 2010 - k stiahnutiu
 Sample Image ČAS Čierňanský občasník - júl 2010 - na stiahnutie
 Sample Image ČAS Čierňanský občasník - apríl 2010 - na stiahnutie
 Sample Image ČAS Čierňanský občasník - december 2009 - na stiahnutie
 Sample Image ČAS Čierňanský občasník - október 2009 - na stiahnutie
 Sample Image ČAS Čierňanský občasník - august 2011 - na stiahnutie

Sample Image

ČAS Čierňanský občasník - december 2008 - na stiahnutie