Vážení občania ponúkame vám možnosť pozrieť si obecné noviny - ČAS - Čierňanský občasník - i v elektronickej podobe. Je to spravodaj, ktorý v pravidelných intervaloch vydáva obec, aby priblížila svojim občanom dianie v obci a v jej blízkom či vzdialenejšom okolí.

pdfČAS_-_Čierňanský_občastník_č._2-_december_2021_k_stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - marec 2021 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - december 2020 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - október 2020 k stiahnutiu

pdfČas - Čierňanský občasník č. 3 - december 2019 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - október 2019 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - apríl 2019 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 3 - december 2018 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - september 2018 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - marec 2018 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 4 - december 2017 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č.3 - október 2017 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - júl 2017 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 - apríl 2017 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 4 - december 2016 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 3 - október 2016 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 2 - júl 2016 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 1 – január 2016 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 4 - december2015 k stiahnutiu

pdfČAS  - Čierňanský občasník č. 2 - júl 2015 k stiahnutiu

pdfČAS  - Čierňanský občasník č. 1 - apríl 2015 k stiahnutiu

pdfČAS - Čierňanský občasník č. 4 - december 2014 k stiahnutiu