Dňa 30.03.2010 sa v obci Čierne konalo pracovné rokovanie, ktoré je súčasťou schválených grantov EÚ pred vlastnou realizáciou stavby. Tohto rokovania sa zúčastnili vedenie powiatu Cieszynsky, odboru dopravy a správy žilinského samosprávneho kraja koordinačný výbor a poslanci obce Čierne.

Problémy mládeže sú odzrkadlením celej spoločnosti – rodiny, štátu i cirkvi. Dnešná mládež nemá žiadne mravné hodnoty. Mravné náhľady mládeže formuje predovšetkým rodina, v ďalšom však škola, ulica a spoločnosť.
Rodina je prvotným prostredím, v ktorom mladý človek objavuje skutočnosť a poznáva svet i spoločenstvo ľudí a cez nich i mravné hodnoty. Rodina dáva dieťaťu, a neskôr mladému človekovi, základnú informáciu. Jeho poznanie je poznačené náhľadmi, postojmi a citovým sfarbením sveta rodičov. Zdravý a nerušený vývin dieťaťa je podmienený láskou a dobrotou rodičov. Psychológovia sa zhodujú v názore, že deti ktoré nenašli u rodičov dobrotu a lásku, budú vedieť len ťažko objaviť tieto hodnoty v ďalšom živote. Množstvo darovaných hračiek, i tých najdrahších, môže len na chvíľu poskytnúť ilúziu rodičovskej lásky.

  Dňa 5.3.2010 sa konalo stretnutie starostov obcí na Hrčave. Stretnutia sa zúčastnilo za ČR  starosta obce Milíkov Zdeněk Szkandera, starosta obce Hrčava  Josef Szkandera, starosta obce Písek  Oldřich Rathousky, zástupca starostu z Hrčavy  Milan Dragon.
Za SR sa rokovania zúčastnil p. prednosta obecného úradu JUDr Jozef Potočár a p. starosta obce Ing. Pavol Gomola.
Témou rokovania bol ďalší rozvoj Trojmedzia – budovanie infraštruktúry.

Sample ImageV utorok 25. augusta si pripomenula a uctila obec Čierne 65 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) pri pamätníku Padlých o 15:00 hod.

Dňa 19.7.2009 sa uskutočnil futbalový turnaj z príležitosti 75.výročia futbalu v našej obci Čierne. Prišli aj pozvané mužstvá Tatran Krásno, Čadca B Horelica, Beskyd Svrčinovec a ŠK Čierne.

Sample ImageDňa 26.6.2009 sa konal  v obci Čierne Pamätný zápis uvítania novorodeniatok do  života. Uvítanie zahájil p. starosta Ing. Pavol Gomola svojim príhovorom. Zápis moderovali členovia komisie kultúry, výchovy mládeže, športu a sociálnych vecí p. Janko Ďurica a p. Mgr. Danka Oravcová. Uvítanie bolo sprevádzané vystúpením dievčat zo ZŠ- Vyšný koniec pod vedením p. Čaneckej.

Sample ImageV nedeľu 21. júna 2009 si všetci priaznivci divadelného predstaveniamohli pozrieť v sále kul. domu v Čiernom divadelné vystúpenie DDSKolovrátok zo Skalitého v hre " O kohútikovi z kostolnej veže ".V rozprávke účinkovalo 22 detí vo veku od 7 do 14 rokov a celý príbeh ako i kulisy a kostýmy si deti vymysleli samé. Určite treba spomenúť, že  s týmto  predstavením  minulý rok skončili na celoslovenskej prehliadke detských divadelných súborov v Topoľčanoch na 2. mieste. Scenár a réžia: Mgr. Janka Kubánková