Výstavba rodinných domov na Sihle: 26.8.2011

Obec Čierne  oznamuje, že v rámci  stavby IBV Sihla ponúka na predaj stavebné pozemky na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov.
Parcely:
KNC  4576/14  trvalý trávny porast o výmere   820 m2
KNC  4576/16  trvalý trávny porast o výmere   763 m2
KNC  4576/17  trvalý trávny porast o výmere 1113 m2
KNC  4576/18  trvalý trávny porast o výmere 1113 m2
KNC  4576/19  trvalý trávny porast o výmere   970 m2
KNC  4576/20  trvalý trávny porast o výmere   975 m2

pdf Stavebné pozemky na predaj


 

Záujemcovia môžu  predkladať  svoje žiadosti osobne na Obecný úrad v Čiernom a  poštou prípadne na e-mailovú adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Cena  je 15,- EUR / m2.
K cene sa pripočítavajú náklady za pripojovací poplatok  pre SSE, a.s.
K pozemku prislúchajú inžinierske siete – kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, daždová kanalizácia a NN prípojka elektrickej energie.
V prípade, že  kupujúci  nezačne s výstavbou rodinného domu v čase do 3  rokov odo dňa  zápisu vlastníckeho práva k pozemku na  kupujúceho, bude povinný pozemok predávajúcemu / t.j. obci / kúpnou zmluvou vrátiť  za cenu ako bola stanovená t.j. 15,- € /m2.
Kupujúci  pri príprave  výstavby rodinného domu  a jeho samotnej realizácie bude povinný dodržať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Čierne č. 1/2007 o záväznej časti územného plánu zóny  Čierne  - Sihla a Podvršky.
Návrh na vklad do katastra  nehnuteľnosti podá kupujúci.

Bližšie informácie:
Ing. Kubica – 0915277596
Jašurková – 041/4373222 kl. 107