Príhovor starostu

 

Dovoľte mi poďakovať Vám za prejavenú podporu v komunálnych voľbách. Vaša dôvera je pre mňa veľkým povzbudením do ďalšieho obdobia, v ktorom chcem pokračovať v ďalších aktivitách zameraných na rozvoj našej obce v prospech všetkých občanov.

Gratulujem novozvoleným poslancom a pevne verím, že vytvoríme dobrý kolektív, rýchlo a pružne reagujúci na všetky podnety a výzvy, ktoré mám v pláne realizovať.

Milí spoluobčania, keď si zasadnete spolu k štedrovečernému stolu, nech Vám všetkým srdcia vedno bijú ako jedno, v ktorom jedna túžba rastie – láska, radosť, pokoj Boží, sila a šťastie. V Novom roku 2011 Vám želám z úprimného srdca veľa zdravia, blaha a úspechov.

Keď tichá noc zaznie sladko,
sviečočky sa rozhoria,
privítame Jezuliatko,
srdcia sa nám otvoria.
Nech aj u Vás sa rozbúši,
každé srdce blažené,
rozleje sa radosť v duši,
starosti čo zaženie.

Pokojné a požehnané vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2011 - želá starosta obce, kolektív zamestnancov obecného úradu a TES  Čierne