Oznamujeme všetkým občanom, že voľby do orgánov samosprávy v obci pre voľbu starostu a poslancov OZ prebehnú v sobotu 27. 11. 2010 v čase od 7:00 - 20:00 hod.