Vzhľadom k tomu, že sú sústavne poškodzované autobusové zastávky, zakazuje sa zhromažďovanie a vysedávanie v zastávkach okrem cestujúcich. Každá náhrada škody /ako maľovanie, oprava, oprava kvetinových stojanov, nákup odpadových košov..../ bude vymáhaná od rodičov detí, ktoré pravidelne vysedávajú v zastávkach SAD.