Deň 8. máj je v dejinách zapísaný ako ,, Deň víťazstva nad fašizmom“. Túto pamiatku 65. výročia oslobodenia republiky sme si aj v našej obci uctili kladením kytíc k pamätníku padlým. Pietny akt sa uberal týmto smerom:
  • slávnostný pochod účastníkov osláv k pamätníku padlým sprevádzaný hymnou SR 
  • privítanie účastníkov osláv

P. starosta obce Ing. Pavol Gomola privítal účastníkov osláv,predsedkyňu p. Dagmar Dvorskú s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – základná organizácia Čadca, podpredsedu oblastného výboru Žilina p. Jozefa Šupolu, zástupcov politických strán a hnutí z okresu a z obce, zástupcov obcí Skalité a Svrčinovec. Slávnostná udalosť sa konala aj za prítomnosti účastníkov medzinárodného šachového turnaja, ktorý sa poriadal v tento deň v obci.