Problémy mládeže sú odzrkadlením celej spoločnosti – rodiny, štátu i cirkvi. Dnešná mládež nemá žiadne mravné hodnoty. Mravné náhľady mládeže formuje predovšetkým rodina, v ďalšom však škola, ulica a spoločnosť.
Rodina je prvotným prostredím, v ktorom mladý človek objavuje skutočnosť a poznáva svet i spoločenstvo ľudí a cez nich i mravné hodnoty. Rodina dáva dieťaťu, a neskôr mladému človekovi, základnú informáciu. Jeho poznanie je poznačené náhľadmi, postojmi a citovým sfarbením sveta rodičov. Zdravý a nerušený vývin dieťaťa je podmienený láskou a dobrotou rodičov. Psychológovia sa zhodujú v názore, že deti ktoré nenašli u rodičov dobrotu a lásku, budú vedieť len ťažko objaviť tieto hodnoty v ďalšom živote. Množstvo darovaných hračiek, i tých najdrahších, môže len na chvíľu poskytnúť ilúziu rodičovskej lásky. Ešte menej je to možné zaretušovať bohatým vreckovým v neskoršom veku dospievania. Odhliadnuc od pokušení, ktorým je mladý človek s takým vreckovým vystavený v dnešnej konzumnej spoločnosti, je takýto postoj rodičov často len prejavom maskovanej bezradnosti alebo egoizmu, ktorým sa chcú dieťaťa zbaviť, aby im už ,,dalo pokoj“. Láska sa nedá kúpiť za peniaze a darčeky. Viac ako peniaze a darčeky hľadá dieťa u rodičov porozumenie pre svoje problémy, ochranu.
Škola
V tomto období sa objavujú prvé konflikty medzi hodnotami získanými doma a novými v spoločenstve iných detí. Škola tento proces ešte len vystupňuje a zintenzívni. Mnohí mladí ľudia prežívajú tu svoje obdobie identifikácie a hľadania ideálu. V dnešnej zúfalej dobe sú aj učitelia bezradní voči správaniu detí a mládeže. Obecný úrad na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva riešil problémy mládeže a to konkrétne diskotéky v turistickej ubytovni Magistrál. Na zasadnutí sa zišli dva petičné výbory. Jeden bol za konanie diskoték a druhý petičný výbor proti konaniu diskoték. Diskotéky v turistickej ubytovni spôsobujú značné problémy susedom a po opakovaných sťažnostiach obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v novembri zrušilo usporiadanie diskoték v Magistráli. V dnešnej uponáhľanej dobe rodičia nevedia veľa o svojich deťoch. Deti sa potulujú po dedine v nočných hodinách a spôsobujú v obci značné problémy. Dochádza k vandalizmu, kriminalite a sprejerstvu. Deti a mládež ničia verejný majetok. V obci je možnosť vytvoriť obecnú políciu, ktorá však bude nákladná a každý občan bude musieť na ňu prispieť. Otvára sa nám otázka vytvoriť políciu alebo tkz. dozor z rady rodičov, ak by sa uskutočnovali v obci diskotéky, tanečné večery, čajové posedenie pre deti a mládež.

Preto otvárame verejnú diskusiu na našej obecnej stránke a dávame Vám možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Budeme radi, ak sa zapojíte do našej diskusie.  Uvítame Vaše názory a námety na riešenie tohto problému. Prípadne, ak máte nápady na vyplnenie voľného času našej mládeže. O čo by mala mládež záujem a ako by sme jej mohli pomôcť?
Vaše názory môžete posielať na obecnú stránku na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.