Dňa 5.3.2010 sa konalo stretnutie starostov obcí na Hrčave. Stretnutia sa zúčastnilo za ČR  starosta obce Milíkov Zdeněk Szkandera, starosta obce Hrčava  Josef Szkandera, starosta obce Písek  Oldřich Rathousky, zástupca starostu z Hrčavy  Milan Dragon.
Za SR sa rokovania zúčastnil p. prednosta obecného úradu JUDr Jozef Potočár a p. starosta obce Ing. Pavol Gomola.
Témou rokovania bol ďalší rozvoj Trojmedzia – budovanie infraštruktúry.