Sample ImageV utorok 25. augusta si pripomenula a uctila obec Čierne 65 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) pri pamätníku Padlých o 15:00 hod. Predovšetkým vďaka nemu sa Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície, ktorá v boji porazila fašistickú hrozbu. SNP sa tak stalo jednou z kľúčových a pozitívnych udalostí slovenských dejín. V septembri 1992 Slovenská národná rada vyhlásila 29. august za štátny sviatok.
Pietneho aktu kladenia kytice sa zúčastnili zamestnanci OÚ, poslanci Obecného zastupiteľstva  pod záštitou p. starostu obce Ing. Pavla Gomolu.