fb marketer 680x250Obec Čierne oznamuje, že zriadila oficiálny profil obce na facebooku s názvom Obec Čierne – oficiálna stránka. Tento profil je spravovaný obecným úradom. Dozvedieť sa tu môžete aktuálne informácie o dianí v našej obci i okolí. Webová stránka www.obeccierne.sk je aktuálna i naďalej.