Rybárske lístky sa vydávajú na základe predloženého a platného dokladu totožnosti /OP/ na úseku daní v stránkových dňoch a hodinách. Poplatok za rybársky lístok /RL/ je určený zákonom č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cenník

Obdobie                                             cena

Týždenný RL                                      1,50 Eur

Mesačný RL                                       3,00 Eur

Ročný RL                                           7,00 Eur

Trojročný RL                                   17,00 Eur

Informácie

Rybárske lístky vybavíte u p. Marty Jašurkovej

Tel.: 041/3217207

Na vydanie rybárskeho lístka sa zľava ZŤP nevzťahuje.

Detské rybárske lístky sa vydávajú deťom bezplatne a na základe vyplneného súhlasu zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov.

pdfSúhlas.pdf