hasicke auto cierne mDeň 29. február 2016 bol v našej obci slávnostným dňom. Dôvod bol jedinečný. Našu obec Čierne navštívil podpredseda vlády SR – pán minister vnútra – Róbert Kaliňák pri príležitosti odovzdania hasičského automobilu IVECO Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Čierne.

Podpredsedu vlády sprevádzal aj poslanec SNR a zároveň starosta obce Stará Bystrica – Ján Podmanický, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – Vendelín Horváth a riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline – Jaroslav Kapustniak. Samotné hasičské vozidlo priviezol pán minister vnútra, ktorého privítal starosta obce Čierne – Pavol Gomola. Po privítaní so starostom obce, občanmi, všetkými prítomnými a po prijatí hasičského hlásenia od veliteľa DHZ Čierne Milana Moravca mal pán minister príhovor. Po ňom nasledovalo prevzatie kľúčov od hasičského automobilu IVECO z rúk pána ministra Kaliňáka veliteľovi DHZ Čierne. Automobil spolu slávnostne pokrstil pán minister, starosta obce Čierne a veliteľ DHZ Čierne. Potom podpredseda vlády oboznámil našich hasičov s technickým vybavením hasičského vozidla.Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi ministrovi, predsedovi VÚC ŽSK Jurajovi Blanárovi a poslancovi SNR Jánovi Podmanickému za pomoc pri získaní tohto hasičského vozidla a veríme, že bude naplno plniť svoj účel a reprezentovať našu obec Čierne.