SPOLUPRÁCA spolupraca samosprav mSAMOSPRÁV - OBEC ČIERNE A MESTO WISLA

Dňa 16. 2. 2016 sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Čiernom pracovné rokovanie v rámci cezhraničnej spolupráce SR - PR. Obe samosprávy vyjadrili záujem spolupracovať v investičných projektoch, ktoré ponúkajú granty EÚ. Delegáciu mesta Wisla viedol pán primátor Tomasz Bujok, samosprávu obce Čierne zastupoval starosta obce pán Pavol Gomola. Pri rokovaniach bola prítomná aj riaditeľka organizácie TRITIA pani Marta Sláviková, ktorá dané projekty koordinuje.

spolupraca samosprav 001