Vyzývame všetkých starších spoluobčanov, aby neotvárali svoje príbytky rôznym podomovým predajcom a podvodníkom, ktorí zneužívajú pod rôznymi zámienkami vašu dôveru a pripravujú vás tak o celoživotné úspory. Ak sa vám niekto neznámy predstaví ako vzdialený príbuzný, alebo kamarát vášho vnuka, či policajt a požiada o finančnú čiastku - okamžite volajte políciu číslo158.

Prosíme aj najbližších rodinných príslušníkov, aby svojich príbuzných na túto situáciu upozornili a poučili ich.