Pripravuje sa nové vydanie knihy o Čiernom

 Vážení občania!

V tomto roku uplynie 370 rokov od vzniku našej obce.

Najvýznamnejší údaj o počiatku našej obce poskytuje urbár Budatínskeho panstva z roku 1690, kde v stati o poddanskej obci Čierne sa uvádza „Anno 1645, jak se počala stavať dedina“. Pri tejto príležitosti by sme chceli vydať novú publikáciu o našej obci.

Posledná monografia  o Čiernom vyšla v roku 1998.

 

Od tej doby ubehlo sedemnásť rokov a mnohé sa v našej obci zmenilo a vybudovalo.

Našim zámerom je tieto zmeny zdokumentovať, zistené skutočnosti rozšíriť o nové poznatky a doplniť aj novými fotografiami.

 Chceli by sme Vás touto cestou poprosiť  o spoluprácu – či už prispením príbehov svojich, alebo svojich príbuzných, osobnosťami a oblasťami, ktoré by v knihe určite mali byť spomenuté, fotografiami, pripomienkami...

Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a poskytnutie akýchkoľvek materiálov  pre tvorbu novej publikácie o obci Čierne. Veríme, že spoločnými silami vytvoríme krásne dielo.

Svoje príspevky, fotografie noste do 24. apríla 2015 na  Obecný úrad pani Ing. Márii Stráňavovej /kontakt: 0905 691 978/, alebo do Obecnej knižnice pani Bobulovej /kontakt: 0908 838 346/.

Vami zapožičané materiály Vám po oskenovaní  budú späť vrátené.

Vypracovala: Bobulová Iveta