Na sviatok Troch kráľov starosta obce Pavol Gomola navštívil Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb a zaželal všetkým seniorom pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa síl do ďalšieho obdobia.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Čiernom poskytuje celoročný pobyt pre 32 klientov, o ktorých sa stará príjemný zdravotnícky personál pod vedením Mgr. Martiny Malíkovej. Viacerí títo seniori sú pripútaní na lôžko a vyžadujú osobitnú starostlivosť. Všetci tu žijú ako jedna veľká rodina a harmonicky zapadajú do mozaiky našej obce. Je tu cítiť veľmi dobrú atmosféru a akúsi vzájomnú súdržnosť a prepojenosť medzi nimi navzájom. Celé zariadenie Domova dôchodcov v Čiernom patrí pod správu Zariadenia pre seniorov a domovu sociálnych služieb v Čadci, ktoré celoročne poskytuje kvalitné odborné i poradenské služby a je oporou pri riešení všetkých vzniknutých situácií.