Dňa 31. 10. 2013 sa na Obecnom úrade v Rakovej konalo stretnutie starostov obcí Čierne, Svrčinovec, Raková, Podvysoká, Zákopčie a Olešná, ktorí zastupovali verejný sektor. Súkromný sektor zastupovali Ing. Ján Modrovič a Mgr. Vladimír Kráľ. Na tomto stretnutí prítomní prerokovávali založenie tzv. miestnej akčnej skupiny
(Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorej majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov)). Prítomní sa dohodli na jej spoločnom názve – Krajšie Kysuce – MAS (Občianske združenie Krajšie Kysuce – MAS – skratka: OZKK - MAS). Bol zostavený 3-členný prípravný výbor, dohodnuté sídlo občianskeho združenia a prerokované stanovy tohto združenia.