V roku 2012 sa do obce prihlásilo 53 občanov – 26 mužov a 27 žien. Odhlásilo sa 42 občanov – 15 mužov a 27 žien., z toho 2 občania do zahraničia – 1 do Rakúska a 1 do ČR.
Narodilo sa 55 detí – 20 dievčat a 35 chlapcov. Zomrelo 49 občanov – 23 mužov a 26 žien. K 31.12.2012 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4 385 obyvateľov, z toho 2205 mužov a 2180 žien.