Bilancia rokov 2010, 2011 a roku 2012

Rok 2010
77.018 € ..............................Joko Kondek Čadca za odvoz 954 ton komunálneho odpadu
18.798 € ..............................za odvoz 131,26 ton separovaného odpadu
   1.516 €...............................vrecia na separovaný odpad
   4.500 €...............................náklady príspevkovej organizácie TES na likvidáciu odpadov

101. 832 € ...........................CELKOMRok 2011
82.402 €...............................oko Kondek Čadca za odvoz 1035 ton komunálneho odpadu
31.770 €...............................za odvoz 133,5 ton separovaného odpadu
    796 €...............................vrecia na separovaný odpad
  4.000 €..............................náklady príspevkovej organizácie TES na likvidáciu odpadov

118.968 €..............................CELKOMRok 2012

98.340 €.............................. Joko Kondek Čadca za odvoz 1179 ton komunálneho odpadu
17.746 €.............................. za odvoz 87,51 ton separovaného odpadu
  1.420 €.............................. vrecia na separovaný odpad
  7.000 €.............................. náklady príspevkovej organizácie TES na likvidáciu odpadov

124.506 € ............................ CELKOM


Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu rok od roka stúpajú. Dôvody sú následovné: navýšenie cien odvozov o infláciu, zvyšovanie cien pohonných hmôt, zvýšené náklady na likvidáciu nelegálnych skládok v katastri obce. Žiadame občanov, aby zakladaním čiernych skládok nezvyšovali náklady na likvidáciu odpadu, ktoré si v konečnom dôsledku zaplatíme všetci.