Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. si dovoľuje poďakovať všetkým vlastníkom nehnuteľností, ktorí pripojili svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc".
jpg viac info