iooo002.jpgFašiangy, to je čas karnevalov, zábavy a veselia. Patrí k ďalším ľudovým tradíciam, ktoré v našej MŠ dodržiavame. Po ňom nastupuje tradičný pôst až do veľkej noci. Preto sme i my v našej MŠ zorganizovali karneval. Konal sa 28.1.2013. Pani učiteľky pripravili peknú výzdobu priestorov MŠ. Deti sa tešili už od prvého oznamu, keď sa dozvedeli, že sa bude konať.
Rodiačia zhotovili rôzne masky a premenili svoje detičky na šašov, ježibaby, kráľov, princezné, rôzne zvieratká, ale aj bathmanov, spidermanov, kovbojov... Všetkých zúčastnených aj niektorých rodičov privítala p. zástupkyňa, tiež oblečená v maske noci. Na úvod tohto karnevalu prišiel deťom zatancovať krúžok našich detí- mažoretiek, ktoré vedie pani Brnčová. Program pokračoval scénkou ako jar vyháňala zimu spať. Všetky pani učiteľky rozospievali a roztancovali celý sprievod masiek. Do tanca im hrala pekná, detská- disco hudba. Keď zazvonil v ZŠ zvonec, karnevalový sprievod si nemohol nechať ujsť príležitosť ukázať sa celej škole, svojim veľkým kamarátom i učiteľskému zboru na dolnej chodbe. Sprievod pokračoval až do školskej jedálne, aby ich mohli vidieť i pani kuchárky, ktoré sa starajú o ich hladné brušká. Pri promenáde si deti zaspievali fašiangové žartovné piesne ako Fašiangy turice, Pokapala na salaši slanina, Červený kacheľ...Spev doprevádzal ozembuch. Počas karnevalu sme nezabudli ani na malé občerstvenie- ,,malú hostinku“ ako to volajú deti, na ktorú sa vždy veľmi tešia. O všetko sa postarala pani školníčka, ktorá im pripravila ovocný čaj a chutné dobroty. Atmosféra počas celého karnevalu bola výborná. Všetky masky boli nádherné, originálne a jedinečné, boli odmenené sladkosťou. Napísala p. učiteľka M. Hájková